บริการเช็ดทำความสะอาดกระจกอาคารสูง

(High Rise Window Cleaning Service)

คุณเคยสงสัยมั้ยว่า กระจกบนอาคารสูง หรือบริเวณที่สูง จะทำความสะอาดอย่างไร คำตอบอยู่ที่ บริการการเช็ดทำความสะอาดกระจกอาคารสูง โดยมืออาชีพนั่นเอง ซึ่งการที่จะสามารถทำความสะอาดกระจกอาคารสูงนั้น ต้องใช้อุปกรณ์ที่เตรียมมาเป็นพิเศษ รวมถึงพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมการทำความสะอาด บริการการเช็ดทำความสะอาดกระจกอาคารสูง มาโดยเฉพาะ เนื่องจากการทำความสะอาดกระจกที่สูง ทั้งภายนอกและภายในอาคาร นั้น ต้องได้รับการฝึกฝน และอบรมมาเป็นอย่างดี เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ และปลอดภัยต่อพนักงานบริการ

บริการการเช็ดทำความสะอาดกระจกอาคารสูง เหมาะสำหรับ การทำความสะอาด

• กระจกของโรงแรม
• คอนโดมีเนียม
• ศูนย์การค้า
• มหาวิทยาลัย
• ป้าย อาคาร ออฟฟิศ สำนักงานต่างๆ
• โรงงานที่มีโครงสร้างอาคารสูง

ซึ่งการทำความสะอาดแบบนี้ ก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เช่นเดียวกัน ซึ่งการทำความสะอาดแบบนี้จะช่วยในการขจัดคราบฝุ่น คราบน้ำ เขม่า คราบหินปูน หรือตะกรัน ต่างๆ ที่เกาะอยู่บนผิวของกระจก

มีหลายปัจจัย ที่การทำความสะอาดกระจกในที่สูง หรืออาคารสูง ประสบความยากลำบาก บางปัจจัยเกิดจาก รูปทรงของอาคาร หรือการออกแบบโครงสร้างของอาคาร เป็นอุปสรรคในการทำงาน หรือบางปัจจัยเกิดจาก ต้นไม้ ลานจอดรถ กิจกรรมประจำวันต่างๆ ของอาคารนั้น รวมไปถึงสภาพภูมิอากาศ สิ่งๆต่างๆ เหล่านี้ มีผลต่อระยะเวลาการทำงาน หรือการทำความสะอาดทั้งสิ้น

การทำความสะอาดกระจกอาคารสูง เป็นการบำรุงรักษาอาคารเชิงป้องกัน เพื่อดูแลรักษากระจกให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ โดยส่วนใหญ่ ควรได้รับการบริการการเช็ดทำความสะอาดกระจกอาคารสูง อย่างน้อยปีล่ะ 2 ครั้ง สำหรับตึกสูงทั่วๆ ไป ส่วนตึกสูงที่ไม่ได้ผ่านการทำความสะอาดมานาน ควรทำอย่างน้อยปีล่ะ 4 ครั้ง หลังจากนั้นจึงค่อยปรับเปลี่ยนเป็น 2 ครั้งต่อปี ไม่เช่นนั้นคราบสกปรกต่างจะฝังแน่นลงไปในเนื้อกระจก จนไม่สามารถทำความสะอาดออกได้

ทำไมต้องเลือก TSC ในการทำความสะอาดกระจกตึกสูง 

บริษัทไทยสกายคลีน คำนึงถึงเรื่องคุณภาพในการบริการ และความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด ทีมพนักงานบริการทำความสะอาดกระจกตึกสูง ของเรา ได้รับการฝึกอบรม เรื่องมาตรฐานการทำงาน และความปลอดภัยอย่างเข้มข้น ทั้งนี้เราสามารถเรียกชื่อพนักงานเหล่านี้ ว่าทีมงานสไปเดอร์แมน (Spiderman) รวมถึงการจัดเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยต่อตัวพนักงาน ไม่ว่าอุปกรณ์การโรยตัวเพื่อเช็ดกระจก น้ำยาทำความสะอาดกระจก อุปกรณ์เช็ดกระจก ให้พร้อมสำหรับการทำงานในที่สูง เนื่องจากมีความเสี่ยงตลอดเวลา เรามุ่งมั่นที่จะทำความสะอาดกระจกอาคารสูง หรือ ที่สูงต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ ชื่อบริษัทของเรา “ไทยสกายคลีน

โทร. 02 993 2996 บริษัทไทยสกายคลีน (TSC)

ย้อนกลับไปหน้า รวมบริการ

Spiderman-001

Spiderman-002

Window-Glass-Cleaning-3